اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مهاجرت معکوس به روستا‌ها از اهداف وزارت کشور است