اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حسد و ایمان با هم در دل یک نفر جمع نمی‌شوند