اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برق صنایع انرژی بَر برای جلوگیری از قطعی برق محدود شد