اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آغاز برنامه ریزی برای تدوین برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۲ در حوزه قرآن