اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اقتصاد کشور دست کسانی بوده که آن را خوب مدیریت نکردند/ ابهامات جوانان ما ساده است