اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

احکام قضایی باید سبب اصلاح مرتکبان شود