اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ناتوانی مردم انگلیس در حمایت از پناهجویان اوکراینی
بررسی‌های جدید نشان می‌دهد، بسیاری از انگلیسی‌هایی که در یک طرح دولتی برای اسکان اوکراینی‌ها شرکت می‌کنند، به خاطر افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور دیگر توانایی حمایت از پناهندگان را ندارند. به گزارش گاردین، ارقام دفتر آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد که حدود یک پنجم (۲۱%) حامیان مالی فعلی یا قبلی در طرح دولتی مذکور گفته اند افزایش هزینه‌های زندگی بر توانایی آن‌ها در پشتیبانی از این طرح تاثیر «قابل توجهی» گذاشته است. از سوی دیگر، ۹ درصد از افراد هم این این تاثیر را «بسیار زیاد» ارزیابی کرده اند. حدود یک چهارم (۲۳ ٪) از افراد گفته اند فقط به مدت ۶ ماه یا کمتر میزبان یک اوکراینی خواهند بود. این افراد اعلام کردند که تصمیم آن‌ها به این دلیل است که دیگر توان مالی گذشته را ندارند. طرح حمایت مالی «خانه برای اوکراینی‌ها» به اتباع و بستگان پناهندگان اوکراینی اجازه می‌دهد در صورت داشتن حامی مالی به انگلیس بیایند. برخی از این طرح به شدت انتقاد کرده اند و می‌گویند «حیله‌ای» است که به مردم فراری اوکراین «امید کاذب» می‌دهد. همچنین ادعا‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه این طرح به هسته قاچاق انسان تبدیل شده است؛ زیرا به گفته کارشناسان مجرمان مستقر در انگلیس زنان و کودکان فراری از جنگ را هدف قرار می‌دهند. این هفته دولت انگلیس از ورود ۲۰۰ هزار پناهنده اوکراینی به این کشور از زمان آغاز جنگ خبر داد. در این مدت، قیمت انرژی و مسکن به طور سرسام آوری افزایش یافته و به مثابه یک «تراژدی» برای مردم توصیف شده است. باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل بین‌الملل