اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کیفیت آموزش در کشور شرایط مناسبی ندارد
مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار گفت: بر اساس شاخص‌های فقر، فاز اول توسعه آموزشی در کشور مسیر خوبی را طی کرده‌ و دسترسی به آموزش قابل قبول است. به گفته موسوی نیک بحث آموزشی را نباید به مدارس محدود کرد بلکه باید به این نکته توجه شود که کودکان در خانواده‌ها چه وضعیتی دارند. او گفت: در طرح رفع فقر آموزشی و حمایت مدارس محور به دو تجربه رسیدیم؛ اول اینکه درصد معناداری از کودکان بازمانده از تحصیل به دلیل مشکلات اقتصادی، آموزش را کنار گذاشته‌اند که این موضوع فقط با مشارکت نظام رفاهی حل می‌شود، دوم اینکه بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل و جذب مجدد آن‌ها در محیط آموزشی بسیار دشوار است. علت دشوار بودن بازگرداندن کودکان به مدارس سخت بودن شناسایی و پیدا کردن آن‌هاست. بر اساس آمار ۳۱ درصد کودکان از خانواده‌های فقیر وارد مدرسه می‌شوند. داده‌های کودکان فقیر از چهار دهک پایین درآمدی برآورد شده است. باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری