پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۴۰۱/۰۹/۱۷ / /
آمار دقیقی از فروش اسباب بازی در ایران وجود ندارد
دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی گفت: از آمار فروش اسباب بازی در ایران و میزان آن عدد دقیقی در دسترس نیست.