اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مرغ گرم ۱۵ هزار تومان کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود