اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سپاهان صعودش به پلی آف را قطعی کرد