اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برخورد قاطع با متخلفان بانکی جان تازه به دیگر بازار های مالی می بخشد!