اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

الهامی: دوست نداشتم در این مرحله حذفی با تیم گل گهر بازی کنیم