اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازی‌های نامناسبی که در برخی از فروشگاه‌های داخلی عرضه می‌شود
محمدصادق افراسیابی، عضو هیئت مدیره و سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: آسیب برخی از فروشگاه‌های فروش بازی در داخل کشور از فروشگاه‌های خارج از کشور بیشتر است؛ چراکه این فروشگاه‌ها بعضی از بازی‌های آمریکایی با محتوای مستهجن و نامناسب را به مخاطب داخلی عرضه می‌کند.  به گفته افراسیابی، این درحالی است که فروشگاه پلی به دلیل تحریم، این بازی‌ها را مستقیم در اختیار ایران قرار نمی‌دهد، ولی برخی از فروشگاه‌های داخلی همان بازی را به مخاطب داخلی عرضه می‌کند. باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری سایر حوزه ها