اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برخی از دستگاه ها برای متصل شدن به درگاه مجوز ملی کسب وکار مقاومت می کنند