اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نجفی: اردوی تیم ملی تیراندازی ۲۵ دی ماه برگزار شده است