اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مدعیان دروغین حقوق بشر حامی رژیمی تروریست هستند