اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رسیدگی به استعلام‌های گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تسهیل می‌شود
باشگاه خبرنگاران جوان -   با پیگیری‌های اتاق اصناف ایران و بخشنامه معاونت درآمد‌های مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، توقف فرایند صدور گواهی و یا اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیان دارای ثبت نام مالیاتی تا مرحله ۴۴، به دلیل عدم صحت سنجی میدانی اطلاعات ثبت نام و یا عدم پرداخت حق تمبر توسط مودی، فاقد وجاهت قانونی است. طبق اعلام اتاق اصناف ایران ، بر اساس این بخشنامه، مدیران کل امور مالیاتی موظف شده اند تا با نظارت دقیق بر اجرای این مقرره از بروز هر گونه تاخیر در صدور گواهی مالیاتی برای مودیان قانونمند و خوش حساب جلوگیری کنند. بر اساس مفاد ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار، منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است. لذا به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، تسریع در پاسخگویی به استعلام دریافتی از اتاق های بازرگانی و سایر مراجع مربوط، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و یکسان سازی رویه صدور گواهی مذکور، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند در اسرع وقت پاسخگو باشند.