اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس جمهور:   تداوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی همچنان ضروری است