اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

باید از اعتراض‌ها صیانت شود/ دشمن به دنبال تبدیل اعتراض به اغتشاش بود