فروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …فروش بهترین دستگاه ترمیم ترک شیشه …سایت اینترنتی پرکاربرد motorsearchخرید خودرو فرسوده

آیا ماده تاریک مجموعه‌ای از سیاهچاله‌ها است که در طول بیگ‌بنگ تشکیل شدند؟