آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …تعمیر تخصصی دستگاه و شارژ تضمینی …نوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین …آموزشگاه زبان چینی شرق تهران

وزیر ارتباطات: بومی سازی به‌معنای تولید تماما داخلی نیست