اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گوگل برای رفع اتهامات ضدانحصاری خود پیشنهادی ۹۰ میلیون دلاری ارائه می‌دهد