اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چه می‌شد اگر زمین بیش از یک ماه داشت؟