دوشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۹ / 30 November, 2020
«بررسی بحران قره باغ»
«بررسی بحران قره باغ»
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ / باشگاه دانشجویان ایسنا / انجمن علمی دانشجویی روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی / «بررسی بحران قره باغ»
«بررسی بحران قره باغ»
انجمن علمی دانشجویی روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، در برنامه زنده اینستاگرام « بحران قره باغ» را بررسی می‌کند.
 •  •