یکشنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹ / 20 September, 2020
افزایش اعتبار همسان‌سازی در لایحه بودجه 99
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ / قانون مدیریت خدمات کشوری / محمد خدابخشی-نماینده الیگودرز / همترازی حقوق بازنشستگان و شاغلان / مطالبات بازنشستگان کشوری / مستمری بازنشستگان / اعتبار همسان‌سازی در لایحه بودجه 99 / اعتبار 6 هزار میلیارد تومانی همسان‌سازی / بهبود معاش بازنشستگان / تجمعات بازنشستگان / افزایش اعتبار همسان‌سازی در لایحه بودجه 99
بازنشستگان در جستجوی معاش شایسته/ آیا نمایندگان مجلس ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به اعتبار «همسان‌سازی» اضافه خواهند کرد؟
ایلنا: در حال حاضر، اگر ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به اعتبارِ ۶ هزار میلیارد تومانی همسان‌سازی اضافه نشود، در سال ۱۳۹۹ نیز…
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •