شنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۹ / 6 June, 2020
انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
کارگاه کشت هیدروپونیک توت‌فرنگی برگزار می‌شود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ / کروناویروس / باشگاه دانشجویان ایسنا / انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران / کارگاه کشت هیدروپونیک توت فرنگی
کارگاه کشت هیدروپونیک توت‌فرنگی برگزار می‌شود
انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران کارگاه کشت هیدروپونیک توت فرنگی را برگزار می‌کند.
آبیاری هوشمند روشی نوین در کشاورزی
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ / باشگاه دانشجویان ایسنا / انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران / نشره علمی تخصصی جوانه
آبیاری هوشمند روشی نوین در کشاورزی
شماره سوم "جوانه" نشریه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ / نشریه دانشجویی
شماره نخست نشریه دانشجویی "جوانه" منتشر شد
شماره نخست از دوره جدید فصلنامه علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران با عنوان "جوانه" منتشر شد.
 •  •  •  •  •  •