جمعه, ۴ مهر, ۱۳۹۹ / 25 September, 2020
انجمن های دوچرخه سواری اروپا
دوچرخه های الکترونیکی سلاح رسیدن به اهداف  اقتصاد پاک در ۲۰۵۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ / حمل و نقل / اتحادیه اروپا / انجمن های دوچرخه سواری اروپا / توافق نامه سبز اروپا / دوچرخه الکترونیکی
دوچرخه های الکترونیکی سلاح رسیدن به اهداف اقتصاد پاک در ۲۰۵۰
یکی از معضلات کلان شهرها ترافیک و آلودگی هوا است. به طوریکه دولتها باید با راهکارهایی همچون بهره بردن از دوچرخه (دوچرخه های الکترونیکی) در بخش حمل و نقل به بهبود سیستم حمل نقل و کاهش میزان آلودگی کمک کنند.
 •  •  •  •  •