پنجشنبه, ۱۲ تیر, ۱۳۹۹ / 2 July, 2020
تمرین تیم استقلال