پنجشنبه, ۸ خرداد, ۱۳۹۹ / 28 May, 2020
شورای شهر یزد