جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020
موسیو ابراهیم و گل‌های قرآن
نمایشنامه‌خوانی «موسیو ابراهیم و گل‌های قرآن» در فرهنگ‌‌سرای سرو
ایلنا / ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ / فرهنگی و هنری
نمایشنامه‌خوانی «موسیو ابراهیم و گل‌های قرآن» در فرهنگ‌‌سرای سرو
«موسیو ابراهیم و گل‌های قرآن» در ویژه برنامه «شنبه‌های خوانش» شنبه ۲۸ دی در فرهنگ‌سرای سرو نمایشنامه‌خوانی می‌شود.
  فرهنگسرای سرو  نمایشنامه‌خوانی  موسیو ابراهیم و گل‌های قرآن