جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020
موسی نجفی سرپرست تعاونی‌های توزیعی
سرپرست دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد
ایلنا / ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ / اجتماعی
سرپرست دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد
موسی نجفی با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرپرست دفتر تعاونی‌های توزیعی شد.
  وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  موسی نجفی سرپرست تعاونی‌های توزیعی