دوشنبه, ۱۶ تیر, ۱۳۹۹ / 6 July, 2020
پیشگیری از کید چرب
چه افرادی بیشتر در معرض کبد چرب هستند
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ / کبد / کبدچرب / پیشگیری از کید چرب
چه افرادی بیشتر در معرض کبد چرب هستند
مطالعات محققان دانشگاه چونگ کینگ چین نشان می‌دهد ترکیبات موجود در بسیاری از سبزیجات محبوب قادر به مقابله با عارضه کبد چرب هستند.
 •  •  •