جمعه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۹ / 7 August, 2020
کتاب زبانی که مرد شدند
زنانی که به‌ناچار مرد شدند
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ / باکره های قسم خورده / کتاب زبانی که مرد شدند / آلبانی
زنانی که به‌ناچار مرد شدند
در بالکان، باکره قسم‌خورده به زنی آلبانیایی اطلاق می‌شود که نقش مرد را در خانواده و جامعه به عهده می‌گیرد و در عین حال به کل، ازدواج و داشتن فرزند صرف‌نظر می‌کند. این زن نزد بزرگان قبیله سوگند یاد می‌کند و از آن پس با او مثل یک مرد رفتار می‌شود. باکره‌های قسم‌خورده اکثرا رفتار‌های مردانه اتخاذ می‌کنند: آن‌ها مانند مردان لباس می‌پوشند، مو‌های خود را زده، سیگار می‌پیچند، اسلحه به کمر می‌بندند، به شکار می‌روند و از امتیازاتی برخوردار هستند که برای مردان این سرزمین است؛ ازجمله مصرف دخانیات.
 •  •  •