جمعه, ۱۳ تیر, ۱۳۹۹ / 3 July, 2020
۱۴محور
بشنوید/ممنوعیت تردد با اعلام مسیر جایگزین در ۱۴محور شریانی و غیرشریانی
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ / جاده / ممنوعیت / شریانی / غیرشریانی / ۱۴محور
بشنوید/ممنوعیت تردد با اعلام مسیر جایگزین در ۱۴محور شریانی و غیرشریانی
ایلنا: گزارش آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور را بشنوید.
 •  •  •  •  •