شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
اسعفای روحانی
خوب، بد، زشت ایده
فرارو / ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ / سیاسی
خوب، بد، زشت ایده "استعفای حسن روحانی"
علی دورانی فعال‌سیاسی اصول‌گرا با بیان اینکه بنده از استعفای رئیس جمهور و شخص آقای روحانی استقبال می‌کنم، گفت: واقعیت این است که دولت فعلی مهجورترین دولت بعد از انقلاب است و ناتوان از اداره امور، بنابراین بهترین کار این است که خود آقای روحانی با توجه به بن‌بستی که در آن گرفتار شده با تعامل از کار کنار رفته، امری که در شرایط فعلی می‌تواند بهترین خدمت به مردم باشد.
  اسعفای روحانی  انتخابات زودرس  انتخابات ریاست جمهوری  استعفای دولت  بن بست تصمیم گیری