جمعه, ۲ اسفند, ۱۳۹۸ / 21 February, 2020
اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور
مجلس نگذارد بهم ریختگی در حوزه نظارت ادامه داشته باشد
ایلنا / ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ / سیاسی
مجلس نگذارد بهم ریختگی در حوزه نظارت ادامه داشته باشد
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئله نظارت بر اموال عمومی و دولتی بسیار اهمیت دارد که مجلس باید در این مسیر شرایط را برای نظارت بهتر فراهم کند و نگذارد این بهم ریختگی در حوزه نظارت ادامه داشته باشد.
  بختیار  اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور
مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد
ایرنا / ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ / سیاسی
مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد
تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر استخدام ذی حسابان و کارپردازان مالی موافقت کردند.
  مجلس شورای اسلامی  علی بختیار  دولت
تصویب یک فوریت لایحه تعیین تکلیف استخدام‌حسابان دولتی در مجلس
فارس / ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ / سیاسی
تصویب یک فوریت لایحه تعیین تکلیف استخدام‌حسابان دولتی در مجلس
یک فوریت لایحه تعیین تکلیف استخدام ذیحسابان دولتی در قالب لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای به تصویب رسید.
تعیین عضو مجلس در هیئت سه نفره اجرای قانون اصلاح تبصره 4 ماده ۹۵ قانون محاسبات
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ / سیاسی
تعیین عضو مجلس در هیئت سه نفره اجرای قانون اصلاح تبصره 4 ماده ۹۵ قانون محاسبات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو مجلس در هئیت سه نفره اجرای قانون اصلاح تبصره 4 ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور را تعیین کردند.
  عضو مجلس در هیئت سه نفره اجرای قانون اصلاح تبصره 4 ماده ۹۵ قانون محاسبات
لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم اعلام وصول شد
تسنیم / ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ / سیاسی
لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم اعلام وصول شد
لوایح اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون دیوان محاسبات عمومی کشور در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.