دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹ / 28 September, 2020
اغاده دادرسی
سعید مرتضوی به‌دنبال چیست؟
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ / سعید مرتضوی / اغاده دادرسی / روح الامینی
سعید مرتضوی به‌دنبال چیست؟
سعید مرتضوی دادستانی که در دوران خود چنان قدرتمند بود که هرچه می‌گفت عین قانون بود، از ترس زندان، متواری شد و با عدم تمکین به قانون چهره جدیدی را از خود به یادگار گذاشت که شرط رونمایی از خود را پذیرش اعاده دادرسی عنوان می‌کرد؛ اما نه‌ تنها اعاده دادرسی در آن زمان پذیرفته نشد بلکه محل اختفای او شناسایی و اردیبهشت ۹۷ راهی زندان شد.
 •  •  •