چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۹ / 25 November, 2020
بالکانیزه کردن
توطئه «بالکینازسیون» برای قره باغ و منطقه
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ / بالکانیزه کردن / ایران / خاورمیانه / اختلافات قومیتی / قومیت های منطقه / اعراب / عراق / کردستان عراق / جنگ قره باغ / جنگ ارمنستان و آذربایجان
توطئه «بالکینازسیون» برای قره باغ و منطقه
رضا مقاتلی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: ایده "بالکانیزاسیون" که همواره مدنظر سرویس ها و نهادهای اطلاعاتی، نظامی و امنیتی اسرائیل و ایالات متحده در ارتباط با دشمنی واحد برای آنان به نام ایران است در قضیه کنونی مناقشه قره باغ به خوبی رخ نمایان کرده است و با طرح ادعای حمایت ایران از ارمنستان در این مناقشه به دنبال تحریک قومیت آذری های فراوان ایران علیه حکومت مرکزی برآمده اند. 
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •