یکشنبه, ۴ آبان, ۱۳۹۹ / 25 October, 2020
ترافیک جاد هراز
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ / ترافیک جاد هراز / ترافیک جاده چالوس
وضعیت ترافیک جاده‌ها / تردد پرحجم در هراز
بر پایه این گزارش ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس  درمحدوده های شهرستانک تا نسا و هزار چم نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روان گزارش شده است.
 •  •