دوشنبه, ۲۹ دی, ۱۳۹۹ / 18 January, 2021
تغییر سهمه بندی
سهمیه‌بندی جدید بنزین!
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ / سهمیه بندی بنزین / یارانه بنزین / افزایش یارانه / تغییر سهمه بندی / مجلس یازدهم
سهمیه‌بندی جدید بنزین!
بر این اساس، "طرح سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار" در صحن علنی مجلس به صورت عادی اعلام وصول شده است، براساس این طرح ماهانه به هر فرد ۳۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای پرداخت خواهد شد که به کارت سرپرست خانوار واریز می‌شود، و سرپرست فرصت دارد تا پایان ماه آن را مصرف کند و اگر مقداری از آن باقی ماند زمانی -که دولت می‌خواهد کارت سرپرست را مجدد شارژ کند- موظف است کل باقی مانده آن را براساس قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس خریداری و به حساب سرپرست واریز کند که زیرساخت‌های این طرح توسط شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی آماده شده است.
 •  •  •  •  •