پنجشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۹ / 22 October, 2020
جاد ابریشم جدید
طرح چین برای احیای جاده ابریشم چطور نظر جهانیان را جلب کرد؟
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ / ابتکارعمل کمربند و جاده / جاد ابریشم جدید / توافق 25 ساله
طرح چین برای احیای جاده ابریشم چطور نظر جهانیان را جلب کرد؟
ابتکارعمل کمربند و جاده از زمان معرفی آن در یال ۲۰۱۳ توجه جهان را به خود جلب و کشورها و مناطق بیشتری را درگیر کرده است. این ابتکارعمل موضوع داستان های خبری، گزارش های تحقیقاتی، مصاحبه ها و مستندسازی ها بوده است. با بررسی و درک این گزارش ها می توان دریافت که جدای از توجه به ابتکارعمل کمربند و جاده، جنبه هایی که این ابتکارعمل پوشش می داده نیز افزایش یافته است.
 •  •  •