یکشنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹ / 20 September, 2020
حسن مردای
آیا راهکار دولت می‌تواند گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد کند؟
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ / حسن مردای / طرح فروش اوراق سلف نفتی / تحریم
آیا راهکار دولت می‌تواند گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد کند؟
حسن مرادی در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی معتقد است که اساساً این طرح (فروش اوراق سلف ریالی نفتی) در بورس انرژی عملاً نقش چندان جدی مستقیمی در مسئله مقابله با تحریم ها ندارد، بلکه نقش فروش اوراق نفتی یک نقش غیر مستقیم است. یعنی اگر این اوراق نفتی بتواند کنترل نقدینگی جامعه را در بر داشته باشد عملا می‌تواند به کاهش معضلات و چالش‌های اقتصادی و معیشتی ناشی از رشد نقدینگی کمک کند. در این صورت فضای اقتصادی جامعه به یک ثبات و پایداری نسبی دست پیدا خواهد کرد. در این شرایط تاثیر تحریم ها کمتر خواهد بود. بنابراین مسئله فروش اوراق نفتی یک ارتباط غیرمستقیم با مسئله تحریم ها پیدا خواهد کرد.
 •  •  •