سه شنبه, ۱۴ مرداد, ۱۳۹۹ / 4 August, 2020
حسینقلی خان ایلخانی
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ / قاجار / استعمار / محمدعلی شاه قاجار / بی‌ بی مریم بختیاری
بی‏‌بی علیه استعمار/ نگاهی به زندگی بی‌‏بی مریم بختیاری
بی بی مریم بختیاری دختر حسینقلی خان ایلخانی از رجال دوره قاجار و از سران ایل بختیاری بود. پدرش از مقتدرترین خوانین در تاریخ ایل بختیاری به شمار می رفت. زمانی که بسیار جوان بود توانست حکومت منطقه بختیاری را برای عموی پیر خود دریافت کند و عملا خود اداره امور را به دست گیرد.
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ / سریال / قهوه تلخ / بانوی سردار / ایل بختیاری / محمدعلی شاه قاجار / حسینقلی خان ایلخانی / بی‌ بی مریم بختیاری
تحریف زندگی یک شیرزن/ سریال «بانوی سردار» زندگی یک شخصیت بزرگ تاریخ ایران‌‏زمین را قربانی سیاست‏‌زدگی کرده است
موضوعی مثل سردار مریم، موضوعی ملی است که کمک می‏‌کند به ایجاد یک حس نزدیکی بین اقوام مختلف و آحاد ملت. اما چنین حسی نیاز به دقت نظر هم دارد؛ هم در لباس‌‏ها، هم در لهجه، هم در بیان گذشته شخصیت‏‌ها. «بانوی سردار» در همه‌ اینها دچار تحریف است؛ بیشتر مایل است یک زن امروزی با تفکرات ایدئولوژیک متعلق به یک قشر خاص را در جایگاه یک زن بزرگ تاریخ نشان دهد
 •  •  •  •  •  •  •  •  •