پنجشنبه, ۲۰ مرداد, ۱۴۰۱ / 11 August, 2022
حمله به غزه