دوشنبه, ۱۱ فروردین, ۱۳۹۹ / 30 March, 2020
سریال مردگان متحرک
کرونا و یادآوری سریال «مردگان متحرک»
کرونا و یادآوری سریال «مردگان متحرک»
بشیر اسماعیلی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: امروزه با انتشار ویروس کرونا در جهان، وابستگی بشریت به اتحاد و همدلی برای زیستن در جهان ناپایدار کنونی بیش از گذشته عیان شده است. بشریت علی رغم پیشرفت های تکنولوژیکی هنوز در برابر بلایای طبیعی مثل بیماری ها، سیل، زلزله، سونامی و ... آسیب پذیر است. اما به هر روی شاهد آن هستیم که نه تنها این عوامل تهدیدکننده طبیعی، باعث تقویت همگرایی بین انسان ها نشده است که دو مسأله ناسیونالیسم افراطی و رقابت بر سر منابع کمیاب به جنگ ها و کشمش های جهانی دامن زده اند.
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ / سریال مردگان متحرک / ویروس کرونا /
 •  •