شنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۹ / 6 June, 2020
سفیدشدگی مرجان‌ها
سفیدشدگی ۹۰ درصد مرجان‌های خلیج فارس
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ / خلیج فارس / پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی / سفیدشدگی مرجان‌ها / سازمان محیط زیست ایران
سفیدشدگی ۹۰ درصد مرجان‌های خلیج فارس
رئیس گروه اکولوژی دریای سازمان حفاظت محیط زیست از سفیدشدگی ۹۰ درصدی مرجان‌های خلیج فارس خبر داد و گفت: این میزان برای مرجان‌های خلیج چابهار ۱۰ درصد به دلیل افزایش نیافتن دما در این خلیج است.
۱۳۹۸/۰۳/۳۰
ترمیم نیمی از مرجان‌های سفیدشده خلیج چابهار
عملیات میدانی پایش مرجان‌های خلیج چابهار توسط پژوهشگران مرکز اقیانوس‌شناسی چابهار نشان داد که تقریباً نیمی از کلونی‌های مرجانی سفیدشده ترمیم‌ یافته‌اند. به گزارش روابط‏عمومی وزارت علوم، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، بر اساس نتایج عملیات میدانی پایش وضعیت سفیدشدگی مرجان‌های سخت خلیج چابهار که عمدتاً از دو گونه شاخ گوزنی و گل‌کلمی تشکیل شده است، با گذشت یک سال از زمان وقوع سفیدشدگی، تقریباً نیمی (۴۳.۸ درصد) از کلونی‌های مرجانی سفیدشده ترمیم ‌یافته‌اند. محققان مرکز اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس (چابهار) معتقدند که پدیده سفیدشدگی که بر اثر افزایش شدید دمای آب و در اثر دفع ناخودآگاه/ خودآگاه جلبک تک‌سلولی هم‌زیست با مرجان‌ها ایجاد می‌شود، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تهدیدکننده حیات مرجان‌های سخت …
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ / اقیانوس شناسی / جزیره شیدور / جزیره لارک / خليج فارس / مرجان‌های خلیج فارس
خفگی مرجان‌ها در جزیره "لارک" و سفیدشدگی در "شیدور"/حضور محیط‌بانان دریایی در خلیج‌فارس
به اعتقاد محققان حوزه اقیانوس‌شناسی تغییرات اقلیمی و دمایی دو چالش اساسی مرجان‌های خلیج فارس هستند و مطالعات میدانی آنها نشان می‌دهد مرجان‌های شاخ گوزنی جزیزه شیدور استان هرمزگان به طور کامل از بین‌رفته و موج شکن‌های جزیره "لارک" با انتشار رسوباتی به دریا موجب خفگی مرجان‌های این منطقه شده است.
 •  •  •  •  •  •  •  •  •