جمعه, ۹ آبان, ۱۳۹۹ / 30 October, 2020
شرکت نادیان فرتاک
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ / شرکت نادیان فرتاک / خانواده هاشمی / مریم هاشمی / اخلال گر اقتصادی
جزئیات احکام خانواده اخلالگر اقتصادی اعلام شد
مریم هاشمی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۶۹۶۸۱۲۴۶۱۴۰۵ ریال است، او در اتهام اول به ۲۰ سال حبس محکوم و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است، در اتهام دوم نیز به دو سال حبس و رد اصل مال محکوم شده است.
 •  •  •  •