پنجشنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۹ / 26 November, 2020
معاهده ابراهیم
پس از انتخابات آمریکا چه اتفاقی برای "معاهده ابراهیم" می افتد؟
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ / دونالد ترامپ / معاهده ابراهیم / ولید فارس / اعراب و فلسطین / اسرائیل و اعراب / انتخابات ریاست جمهوری امریکا / جو بایدن
پس از انتخابات آمریکا چه اتفاقی برای "معاهده ابراهیم" می افتد؟
درصورت انتخاب دوباره ترامپ فشارها بر ایران افزایش خواهد یافت و فشارها بر کشورهای عربی به طور کلی و به ویژه حوزه خلیج فارس کاهش خواهد یافت.
 •  •  •  •  •  •  •