پنجشنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۸ / 27 February, 2020
معاون ارتباطات و اطلاعاع رسانی دفتر رئیس جمهور
الف / ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ / سیاسی
تغیرات ناگهانی درتیم خبری روحانی کمتر از ۲۴ ساعت تا نشست خبری
خداحافظی پرویز اسماعیلی از معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد مسائلی باعث این اتفاق شده که تحمل آن تا کمتر از ۲۴ ساعت آینده و برگزاری نشست خبری رئیس جمهور با اصحاب رسانه هم وجود نداشته است.
  پرویز اسماعیلی  معاون ارتباطات و اطلاعاع رسانی دفتر رئیس جمهور
الف / ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ / سیاسی
علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور شد
رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی علیرضا معزی را به سمت «معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور» منصوب کرد.
  علیرضا معزی  معاون ارتباطات و اطلاعاع رسانی دفتر رئیس جمهور